Аудит HR-структури

Аудит HR-структури, або кадровий аудит, є масштабною процедурою і передбачає оцінку всіх складових процесу управління персоналом, визначення кадрового потенціалу компанії, аналіз ефективності системи управління кадрами. Важливий етап цього процесу - аудит кадрового діловодства.

Проведення даного заходу необхідно при зміні співробітника, відповідального за кадрове діловодство; перед перевіркою трудової інспекції, в тому числі при можливій перевірці в зв'язку зі звільненням скривдженого працівника з ініціативи роботодавця або в зв'язку з затримкою заробітної плати; при зміні керівництва компанії; при змінах законодавства щодо ведення кадрової документації.

Аудит HR-структури компанії замовника фахівцями агентства Global Staff включає:

 • Перевірку відповідності ведення кадрового обліку нормам чинного законодавства.
 • Аналіз трудових договорів, укладених компанією клієнта, а також цивільно-правових договорів з фізособами.
 • Перевірку правильності оформлення документації з обліку та оплати праці співробітників - штатного розкладу, особистих карток працівників, табелів обліку робочого часу, графіків відпусток і т.д.
 • Оцінку правильності ведення особових справ працівників та трудових книжок.
 • Аналіз повноти, ефективності і правильності організації підготовки, узгодження, реєстрації і зберігання кадрових документів.

За результатами перевірок клієнт отримує аудиторський висновок і рекомендації з приводу ведення в компанії кадрового діловодства. Приведення кадрового обліку в повну відповідність з вимогами трудового законодавства запобіжить конфлікти з контролюючими органами і допоможе уникнути штрафів.

Більш детальну інформацію щодо проведення кадрогового консалтингу (кадровий аудит персоналу на підприємстві) в організації, ви можете дізнатися у наших консультантів.

Аудит HR-структуры

Кадровий аудит и консалтинг в HR-сфере: що, де, коли и скільки ❓

Отже, що ж таке кадровий аудит і чим послуга відрізняється від НR-консалтингу

Одними з молодих напрямів в кадровому менеджменті є кадровий консалтинг і кадровий аудит. Вони проводяться з метою оптимізації управління персоналом. Не дивлячись на однаковість цілей, форми і методи, а також сама суть консалтингу та аудиту істотного різняться.

Кадровий аудит

Аудит - це незалежна перевірка. В даному випадку - перевірка кадрового діловодства. Адже в разі будь-яких відхилень від норми при оформленні кадрових документів компанія може нарватися на серйозні штрафи. Так само кадровий аудит дозволяє уникнути виникнення конфліктних ситуацій. Аудит може проводитися в рамках кадрового консалтингу, або виступати незалежно від нього.

Є два види аудиту:

 • внутрішній;
 • зовнішній.

Внутрішній аудит проводять фахівці своєї організації. Він зручний для невеликих компаній, які мають невеликий штат співробітників. Як правило, проведення аудиту доручають фахівцю, який має знання в області трудового законодавства.

При зовнішньому аудиті запрошуються фахівці з боку, як правило, з консалтингових організацій. Вони проводять перевірку, складають за її підсумками акт з рекомендаціями щодо усунення недоліків.

Ще кадровий аудит за обсягом перевірки можна розділити на повний і вибірковий.

В рамках кадрового аудиту, проводять три перевірки:

 • Правову оцінку всіх ведених в компанії документів.
 • Перевірку організації на повноту комплекту встановлених законом документів.
 • Перевірка тих розділів, які при перевірках традиційно приносять найбільші неприємності. В основному це правомірність працевлаштування іноземних громадян, а також нарахування заробітної плати співробітникам.

Основні етапи аудиту:

 • Постановка завдань на перевірку з виданням наказу, що визначає цілі, терміни, а також відповідальних за перевірку.
 • Формування перевірочної комісії або запрошення фахівців зі сторони.
 • Уточнення комплекту документів, які піддаються перевірці.
 • Безпосередньо сама перевірка.

За результатами перевірки виноситься експертний висновок, в якому відображена реальна ситуація в компанії за перевіреним питанням. Даний документ виконується за таким планом:

 • предмет аудиту;
 • допущені відхилення від норми;
 • нормативні акти, на які спирався при перевірці аудитор;
 • наявні в цьому випадку ризики;
 • шляхи вирішення щодо усунення недоліків.

Кадровий консалтинг

Кадровим або HR-консалтингом - називають комплекс заходів щодо коригування і поліпшення організаційно-штатної структури підприємства. Основними цілями консалтингу є впровадження ефективних форм і методів управління співробітниками, які дозволять компанії успішно функціонувати. Консалтинг в порівнянні з кадровим аудитом більш широке поняття, що охоплює широкий діапазон кадрових питань.

Основними завданнями кадрового консалтингу є:

 • Розробка ефективного механізму управління кадрами.
 • Оптимізація роботи наявного кадрового підрозділу.
 • Створення з нуля кадрового органу на підприємстві.
 • Які плюси отримає керівник після проведення кадрового консалтингу?
 • Економію часу при підборі і розстановці співробітників.
 • Зниження величини витрат на ФОП.
 • Об'єктивну оцінку системи управління кадрами.
 • Збільшення продуктивності праці.
 • Створення здорового морально-психологічного клімату в компанії.

Зараз попит на кадровий консалтинг стає дедалі більше, все більше фірм пропонує послуги такого роду. Наша компанія GlobalStaff, давно на ринку рекрутингу і займається підбором і навчанням персоналу різного рівня підготовки і в будь-якій сфері діяльності, в тому числі і в сфері кадрового аудиту та НR-консалтингу.

Замовити послугу