Проектування організаційної моделі (структури) компанії

Під організаційною структурою компанії слід розуміти систему взаємопов'язаних підрозділів, між якими відбувається розподіл завдань, відповідальності і повноважень. Тільки чітко спланована структура за рахунок ефективності праці працівників дозволяє по максимуму використовувати ресурси компанії для досягнення поставлених цілей.

Організаційне проектування є фундаментальним етапом як створення компанії, так і утворення структурних підрозділів. Цей етап також важливий для функціонуючих підприємств, якщо є необхідність ліквідувати багатоступеневість, зайві структурні ланки, уникнути дублювання функцій.

HR-фахівці агентства Global Staff при розробці організаційної структури керуються такими факторами:

  • Стратегічні плани компанії.
  • Цілі і завдання бізнесу.
  • Специфіка товарів та послуг.
  • Територіальне розташування підрозділів.
  • Кількість працівників та їх компетентність.

В результаті проектування в компанії з'являється ефективна система розподілу обов'язків і відповідальності між працівниками та підрозділами, що сприяє більшій продуктивності праці і продуктивного використання потенціалу організації.

Більш детальну інформацію з проектування організаційної структури управління організацією персоналом на підприємстві, ви можете дізнатися у наших консультантів.

Проектирование организационной модели (структуры) компании

Замовити послугу